Σύγχρονο Ακροβατικό

Σύγχρονο Ακροβατικό

Τετάρτη

  • Μόσχου Μαρία

    Ανοιχτό (Α)

Το μάθημα αυτό στοχεύει στο να έρθει το άτομο σε επαφή με το σώμα του και να γνωρίσει τις περισσότερες εν δυνάμει λειτουργίες αυτού. Θα προετοιμάσουμε το σώμα έτσι ώστε να εισέλθει με ασφάλεια σε νέες κινητικές λειτουργίες μέσα από την καταβολή της ελάχιστης μυϊκής δύναμης και την ενεργοποιήση των βασικών μυϊκων ομάδων. Δίνουμε έμφαση στη μυική ενδυνάμωση και την ευλυγισία αντίστοιχα μέσα από τα εργαλεία της release τεχνικής και της ακροβασίας. Δουλεύουμε ατομικά αλλά και σε ομάδες μέσα στο σύνολο.

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος θα περάσουμε από 4 στάδια

Αφύπνιση-ζέσταμα όλων των μελών του σώματος μέσα από μια εξελικτική πορεία κινήσεων

Ροή σωμάτων στον ίδιο χώρο και χρόνο διασχίζοντας διαδρομές ακροβασίας

Κινησιολογικά μοτίβα (τεχνική)

Αποθεραπεία –Χαλάρωση

Αρχάριο / Μεσαίο επίπεδο.


Μόσχου Μαρία